czyli Zatrzymanie Koronawirusa !!!

Dzięki  WikiLeaks  zamieszczamy wykradziony dokument z klauzulą tajności z zatrzymania, aresztowania i przesłuchania Koronawirusa. Sprawa jest rozwojowa i będzie na bieżąco przez nas uzupełniana.

Zatrzymanie.

Koronawirus pod przybranym nazwiskiem Sars Kowdwa zatrzymany został przez funkcjonariuszy operacyjnych w godzinach porannych w dniu dzisiejszym. Jest to efekt kilkutygodniowych działań operacyjnych funkcjonariuszy na terenie Polski i Krajów ościennych. Szczegóły zatrzymania nie są znane, rzecznik powołuje się na klauzulę tajności służb operacyjnych. Według podanych informacji podczas zatrzymania Koronawirus nie stawiał czynnego oporu.

Zgodnie z procedurami antyterrorystycznymi zastosowanymi ze względu na dotychczasowe działania zatrzymanego jego miejsce pobytu nie może być ujawnione opinii publicznej.  Ponieważ stanowi on bezpośrednie zagrożenie dla Państwa Polskiego zastosowano nadzwyczajne środki ostrożności.

Aresztowanie.

Przebiegło w  zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Funkcjonariusze przedstawili się, poinformowali zatrzymanego o możliwości odmowy składania zeznań.

Dokonali rewizji osobistej (w obawie przed możliwością posiadania broni, w tym broni palnej) z wynikiem negatywnym.  W celu uniknięcia podejrzenia o jakiekolwiek proceduralnej nieprawidłowości całość akcji została zarejestrowana kamerą cyfrową.

Film zabezpieczono, autorzy na tym etapie nie posiadają dostępu do tego materiału. Jednak nie istnieją przesłanki mogące wskazywać na nie stosowanie się przez Służby do obowiązujących, z mocy prawa przepisów, które powinny być stosowane w sytuacji zatrzymania i aresztowania.

Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w celu uniemożliwienia zatrzymanemu ucieczki w czasie transportu do Aresztu Tymczasowego.

Transport wykonano z zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.  W miejscu odosobnienia zarejestrowano podejrzanego, pobrano próbki RNA w celu zapewnienia niemożliwej do podważenia identyfikacji.

Zatrzymany uprzednio został poinformowany o możliwości skontaktowania się z Adwokatem w celu zapewnienia mu pomocy prawnej podczas pobytu w Areszcie. Adwokat zatrzymanego, Mecenas Józef Czarny, sam skontaktował się z organami ścigania. Będzie reprezentował zatrzymanego podczas przesłuchania. Czas i miejsce zostały zgodnie z procedurami uzgodnione z Adwokatem.

Przesłuchanie, przygotowania.

Gdy adwokat przybył do Aresztu, zgodnie ze standardową procedurą odbył najpierw rozmowę w 4 oczy z zatrzymanym. Po około 15 minutach zgłosił funkcjonariuszom konieczność przebadania więźnia na okoliczność niepoczytalności. 

Według Adwokata jego klient nie orientował się w czasie, przestrzeni, nie był w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania (dzień tygodnia, rok, kto jest Prezydentem USA, ile palców widzi itd.).

Przygotowani na taką linię obrony pracownicy służb, sprowadzili uprawnionego biegłego sądowego, lekarza, który wyraził jednoznaczną opinię, że istnieje możliwość jakoby zatrzymany popełnił zarzucany mu czyn, a jego brak komunikowania się wynika z niechęci do udzielania odpowiedzi na pytania.

Nie było możliwe ustalenie czy niechęć ta jest zamierzona. Ze względu jednak na prawidłową reprezentację pacjenta (obecny adwokat), kontynuowanie procesu przesłuchania i zatrzymanie nie jest medycznie przeciwwskazane.

Adwokat złożył zażalenie do sądu na powyższą opinię medyczną. Zanim jednak zostanie ono rozpatrzone (w trybie normalnym w ciągu 30 dni) rozpoczęło się formalne przesłuchanie.

Przesłuchanie.

Dwóch oddelegowanych do sprawy funkcjonariuszy pobrało z depozytu płyty CD o sprawdzonych numerach seryjnych i sprawdziło prawidłowe funkcjonowanie aparatury rejestrującej w pokoju przesłuchań. Numery seryjne płyt zarejestrowano w książce podawczej. Punktualnie o godzinie 14.52 w Pokoju przesłuchań nr 4 rozpoczęto procedurę.

Dzięki nieocenionej WikiLeak której udało się za-hakować  aparaturę nagrywającą przedstawiamy transkrypt tego przesłuchania.  

(Czytelników o słabym sercu informujemy, po przeczytaniu już nigdy nie ocenicie Koronawirusa jak przedtem, materiał jest skrajnie drastyczny i pokazuje wręcz sadystyczną twarz tego przestępcy)

@

Jest Niedziela 19 Kwietnia godzina 14.52. Rozpoczynamy przesłuchanie Zatrzymanego 123456/2020 Koronawirusa. Obecni Adwokat zatrzymanego – mec Józef Czarny, aspirant ….biiiiiip, komisarz ….biiiip

Mec – zanim rozpoczniemy przesłuchanie proszę o zaprotokółowanie, że w mojej ocenie mój Klient nie ma zdolności do zrozumienia zarzucanego mu czynu

Komisarz – zaprotokółowano.

Aspirant – Proszę podać imię i nazwisko

Koronawirus – milczy

Mec – mój klient nie ma możliwości odpowiedzieć na to pytanie

Aspirant – czy prawda, ze występuje Pan pod pseudonimami Sars Kowdwa i Kowid Dziewiętnaście?

Koronawirus – milczy

Mec – mój klient nie ma możliwości odpowiedzieć na to pytanie, uważam , że wszystkie te imiona używa zgodnie z prawem, pytanie jest bezasadne.

Aspirant – Czy to prawda, że jest Pan członkiem organizacji przestępczej zarządzanej przez członków Pana Rodziny – a zwłaszcza Poszukiwanego Ebola, Poszukiwanego Sars i Poszukiwanego ASF

Koronawirus – milczy

Mec – sarkastycznie – no chyba ASF to nie rodzina… Do protokołu, zatrzymany nie ma z wymienionymi nic wspólnego. Nie może odpowiadać za działania zupełnie obcych mu poszukiwanych. Teza o Rodzinie jest mocno naciągana i nie będzie można jej udowodnić w Sądzie Powszechnym

Aspirant – czy przyznaje się Pan do spowodowania śmierci co najmniej 160 tysięcy ludzi w Polsce i na świecie w terminie od około połowy grudnia 2019 do dnia dzisiejszego

Koronawirus – milczy

Mec – mój klient nie rozumie pytania. Nie jest w stanie zrozumieć koncepcji kalendarza.

Komisarz (pod nosem) – no to my mu pomożemy….

Aspirant – Czy prawdą jest, że ze względu na wzmożone działania rządów całego świata zminimalizował Pan działania przestępcze na chwilę obecną?

Koronawirus – milczy

Mec – mój klient nie jest w stanie wpłynąć na swoje oddziaływanie na ludzi. Jedynie Ci którzy nie wchodzą w interakcję z nim mają 100% pewności, że nie będzie na nich wpływać. Podkreślam, że termin Rząd nie jest przez mojego klienta zrozumiany.

Komisarz (pod nosem) to my mu już pomożemy zmienić nastawienie i zrozumieć…

Aspirant – Czy prawdą jest, że jako bezwzględny i pozbawiony uczuć kryminalista wybiera Pan na ofiary zwłaszcza osoby w podeszłym wieku i chore.

Koronawirus – milczy

Mec – mój klient nie rozumie etycznego podłoża tego pytania. Nie wybiera. To ludzie wybierają kontakt z nim. Ich relacja jest ściśle na poziomie chemii i biochemii, nie można sugerować mojemu Klientowi celowego doboru grupy, z którą nawiązuje kontakt. Nie rozumie znaczenia słów wiek i choroba.

Aspirant – Podobno zaczął Pan działalność w Chinach, proszę poinformować przesłuchujących dlaczego nie ma żadnego dowodu na przekroczenie przez Pana granicy chińskiej (jak też żadnej innej granicy w zasadzie)

Koronawirus – milczy

Mec- koncepcja paszportu i danych osobowych jest poza zdolnością pojmowania mojego klienta, nie można mu z tego powodu postawić formalnego zarzutu nielegalnego przekraczania granic. Ta linia będzie nie do obrony w Sądzie

Aspirant – Proszę się ustosunkować do stwierdzenia jakoby nie występował Pan w lasach i terenach otwartych

Koronawirus – milczy

Mec – to pytanie stronnicze i bezzasadne. Nie można oskarżać mojego Klienta o wszystko co przeczytacie w Internecie. Mój klient nie ma możliwości przemieszczania się samodzielnie. Z tej przyczyny powinien zostać uznany za niepełnosprawnego i otoczony wszelka możliwą pomocą.  Może się znaleźć w każdej chwili wszędzie… Z pomocą ludzi.

Komisarz – no i teraz hahaha jest tu u nas w Areszcie, i tu proszę szanownego Pana Mecenasa pozostanie. Pozostanie kilka dni to na mocy przepisów Prawa może sobie i coś przypomni, może zrozumie coś o kalendarzu i Kodeksie karnym, Kodeksie Wykroczeń i Dzienniku Ustaw. Jak każdy Obywatel jest w końcu do tego zobowiązany z mocy litery Prawa.

Nie takich tu mieliśmy i też zmiękli

Aspirant – przyznał Pan, Panie Mecenasie, że Koronawirus ma wspólników którzy umożliwili mu dotychczasowe ukrywanie się przed Organami ścigania. Proszę podejrzanego w podanie nazwisk

Koronawirus – milczy

@

niestety dalszy ciąg przesłuchania nie został nam udostępniony.  WikiLeak wini problemy techniczne, słaba bateria w nadajniku z Pokoju Przesłuchań uniemożliwi nam pełną relację.

Musicie Państwo jednak przyznać, że tak twardego i zdeterminowanego kryminalistę spotyka się rzadko.

Dla potwierdzenia tej tezy zapytaliśmy tych co garują.

Bezpośredni z Białołeki relacjonuje Myślak Tosiek, insider WikiLeak pod celą.

muszę wam powiedzieć, że zdecydowana postawa Korona w czasie przesłuchania wzbudziła pełen szacun wśród osadzonych.

Zbysio P. (20 lat za upór na wiedzę), nasz celowy, jest pełen uznania dla jego nieugiętej postawy. Powiedział (cytuję).

Korona będzie u nas witany jak prawdziwy Szef. Wszyscy są co do tego zgodni.

Kończę, klawisz nadchodzi..

I to tyle dla naszych czytelników  na dzisiaj. Korona jest zatrzymany przez władze i służby, możemy bezpiecznie patrzeć w przyszłość.  Dzięki ładowi prawnemu i zastosowaniu odpowiednich przepisów kolejny złoczyńca trafi za kratki.

Czekamy na proces i wyrok Sądu.

Będziemy Was informować.